Arbeidsongeschikt worden

U denkt er liever niet aan: langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt worden. Dit kan van invloed zijn op uw inkomen nu en uw pensioen straks. In de meeste regelingen zijn er zaken geregeld, waardoor (een deel van) uw pensioenopbouw doorloopt. Hieronder leest u er meer over.

Als u door ziekte niet kunt werken, verandert uw financiële situatie. Vaak ontvangt u in het eerste jaar nog uw volledige salaris. In het tweede jaar gaat uw inkomen meestal omlaag. Bouwt u pensioen op bij een pensioenuitvoerder? Dan loopt dit in de eerste twee jaar van uw ziekte gewoon door. Al kan het minder zijn dan wanneer u niet ziek bent. Dit verschilt per pensioenregeling. Als u geen (vaste) baan hebt of een tijdelijk contract, dan werkt het vaak anders. Neem in dat geval contact op met uw pensioenuitvoerder.

WIA-uitkering

Als u langer dan twee jaar ziek bent, wordt u gekeurd door het UWV. Zij bepalen of u arbeidsongeschikt bent en voor welk percentage. Bent u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u een WIA-uitkering van UWV. Over deze uitkering bouwt u geen pensioen op.

(Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en pensioen

Als u een WIA-uitkering hebt, loopt uw pensioenopbouw vaak (voor een deel) door. Dat komt omdat de pensioenuitvoerder dan de premie betaalt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Dat heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoog de premievrije opbouw is en vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid dit geldt, verschilt per pensioenregeling. Neem daarom contact op met uw eigen pensioenuitvoerder.

Recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen

Soms krijgt u van uw pensioenuitvoerder een aanvulling op uw WIA-uitkering. Dit heet een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit wordt in sommige regelingen ook wel invaliditeitspensioen genoemd. Dit is een (vaak) maandelijkse uitkering, die stopt meestal op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. Vraag na bij uw pensioenuitvoerder of dit voor u geldt.

Hoe kun je nog meer geld opzij zetten voor je pensioen?

Bouwde u geen pensioen op, of heeft u geen recht op premievrij pensioen? Dan zijn er andere manieren om geld opzij te zetten, bijvoorbeeld:

1. Een pensioenproduct

U kunt geld opzij zetten met een lijfrenteproduct bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Dit is in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Uw geld staat wel voor langere tijd vast.

2. Sparen of beleggen

Als u zelf geld spaart of belegt, kunt u het meestal tussentijds opnemen. Handig als u het ergens anders voor nodig heeft. Wel betaalt u belasting over dit spaargeld (boven een bepaald niveau).

3. Hypotheek aflossen

Heeft u een koophuis? U kunt het aflossingsvrije deel van uw hypotheek soms sneller aflossen. Zo heeft u nu en later als u met pensioen bent, minder woonlasten.

Wilt u meer weten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en pensioen? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder(s) of een financieel adviseur.