Kinderen krijgen

Als u kinderen krijgt, verandert er best wel wat in uw leven. Het is goed om ook stil te staan bij uw pensioen. En wat deze veranderingen voor invloed kunnen hebben.

Het kan het zijn dat u of uw partner tijdelijk minder gaan werken. Dan verandert niet alleen uw salaris, maar vaak ook de opbouw van uw pensioen. Daarnaast brengt zorg voor de kinderen ook andere verantwoordelijkheden met zich mee. Komt u onverhoopt te overlijden, dan wilt u dat uw kinderen financieel zo goed mogelijk achterblijven. De meeste pensioenregelingen hebben daarvoor een wezenpensioen. Meer hierover leest u op de pagina Overlijden.

Effect van (tijdelijk) minder werken

Effect van (tijdelijk) minder werken

Een van de redenen om deeltijd te gaan werken, is de zorg voor je kinderen. Minder werken betekent in veel gevallen dat u ook minder pensioen opbouwt. Voor uzelf én voor uw nabestaanden. Gaat u niet terug in contracturen, maar lost u het op met ouderschapsverlof? Dan loopt uw pensioenopbouw meestal wel door. Dit verschilt wel per pensioenregeling. Check dit daarom van tevoren bij uw werkgever of pensioenuitvoerder.

Wat is er geregeld als u overlijdt?

1. Wezenpensioen

Bouwt u pensioen op via een pensioenuitvoerder? Dan heeft uw pensioenregeling waarschijnlijk ook een wezenpensioen. Dit is bestemd voor uw kinderen als u overlijdt. Zijn beide ouders of verzorgers overleden? Dan krijgen de kinderen meestal een dubbel wezenpensioen. Vaak wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot uw kinderen maximaal 18 of 21 jaar zijn. Studeert uw kind? Dan loopt de uitkering soms langer door (vaak tot zijn of haar 27e).

2. Wezenuitkering

Als een kind geen ouders meer heeft, is het een wees. In dat geval kan uw kind een wezenuitkering krijgen vanuit de overheid. Dit geldt alleen als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Anw (Algemene nabestaandenwet). Dat is meestal zo als die ouder in Nederland woonde of werkte. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kijk bij Overlijden om de bedragen te zien die jouw kinderen krijgen als je nu zou overlijden.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u altijd terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s) of de SVB.