Nieuwe baan

Heeft u een nieuwe baan of bent u van plan om te wisselen? Dan is het goed om ook even stil te staan bij uw pensioen.

Weet u bijvoorbeeld waar u op moet letten of hoe u pensioen meeneemt? En wat houdt een goede pensioenregeling in? Het kan ook zijn dat u bij uw nieuwe werkgever helemaal geen pensioen kunt opbouwen. In dat geval kunt u zelf geld opzij zetten voor uw pensioen. Op deze pagina vindt u handige informatie en tips. Gaat u starten als ZZP’er? Kijk dan op de pagina ZZP’er worden.

Waar moet u op letten bij een nieuwe baan?

Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, is het goed om ook te kijken hoe uw pensioen geregeld is. Dit verschilt per werkgever.

1. Drie soorten pensioenregelingen

De meeste mensen hebben op dit moment een pensioen op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dit is gebaseerd is op het gemiddelde salaris (middelloonregeling). U spreekt dan af welk maandelijks pensioenbedrag u later krijgt. Een andere vorm van pensioen is de beschikbare premieregeling.

1. Drie soorten pensioenregelingen

Daar spreekt u af welk bedrag maandelijks wordt ingelegd. Dit wordt belegd en daar koopt u later een pensioenuitkering voor. Tenslotte is er de kapitaalovereenkomst. Bij deze regeling maakt u afspraken over de hoogte van het kapitaal, waarmee u later een pensioenuitkering aankoopt.

In het nieuwe pensioenstelsel gaat iedereen pensioen opbouwen via een beschikbare premieregeling.

2. Hoe betaalt u mee aan uw pensioen

De premie legt u vaak samen in met uw werkgever (ieder een deel). Het opbouwpercentage bepaalt hoeveel pensioen u opbouwt. Hoe hoger het opbouwpercentage, hoe meer pensioen u straks krijgt.

Bij een beschikbare premieregeling noemen we dit geen opbouwpercentage maar staffels. Dit is het percentage van het loon waarover pensioen opgebouwd mag worden. De staffel verschilt per leeftijdsklasse.

Het deel dat u zelf betaalt, is uw eigen bijdrage. Dit vindt u terug op uw salarisstrook.

3. Is er iets geregeld voor uw nabestaanden

Een nabestaandenpensioen is een uitkering voor uw nabestaanden als u overlijdt. Er zijn twee varianten. Bij de eerste spaart u een bedrag wat altijd blijft staan (opbouwbasis). De tweede is een verzekering die vaak vervalt als u van baan wisselt (risicobasis). Kijk wat uw werkgever aanbiedt en of dit voor u voldoende is.

4. Wat krijgt u bij arbeidsongeschiktheid

Raakt u arbeidsongeschikt? Dan loopt uw pensioenopbouw bij uw pensioenuitvoerder meestal door. U hoeft dan geen premie te betalen. Dit niet altijd geregeld, dus vraag dit na. Meer hierover leest u op de pagina Arbeidsongeschikt worden.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u wisselt van baan?

1. Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen dat u tot nu toe opgebouwd heeft, blijft gewoon staan. Gaat u binnen dezelfde sector werken? Dan blijft u misschien wel bij dezelfde pensioenuitvoerder. Wisselt u van pensioenuitvoerder? Kijk dan of het verstandig is om uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar de nieuwe partij. Dit heet waardeoverdracht. Meer informatie vindt u op mijnwaardeoverdracht.nl.

2. Nabestaandenpensioen

Heeft u een nabestaandenpensioen op opbouwbasis? Dan blijft dit bedrag staan, ook als u wisselt van pensioenuitvoerder. Heeft u een nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan heeft u geen recht meer op dat nabestaandenpensioen als u weggaat. Het is goed om hierop te letten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Geen pensioenregeling. Wat regelt u dan?

Kunt u via uw nieuwe werkgever weinig of geen pensioen opbouwen? Of start u als ZZP‘er? Dan kunt u uw pensioen zelf aanvullen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

1. Een pensioenproduct

U kunt geld opzij zetten met een lijfrenteproduct bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Dit is in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Uw geld staat wel voor langere tijd vast.

2. Sparen of beleggen

Als u zelf geld spaart of belegt, kunt u het meestal tussentijds opnemen. Handig als u het ergens anders voor nodig heeft. Wel betaalt u belasting over dit spaargeld (boven een bepaalde drempel).

3. Hypotheek aflossen

Heeft u een koophuis? U kunt het aflossingsvrije deel van uw hypotheek soms sneller aflossen. Zo heeft u nu en later als u met pensioen bent, minder woonlasten.

Wilt u aan de slag met uw pensioen of meer weten over dit onderwerp? Dan kunt u altijd terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s) of contact opnemen met een financieel adviseur.