Uit elkaar gaan

Als u uit elkaar gaat, dan moeten u en uw ex-partner veel regelen. Bijvoorbeeld over de kinderen, maar ook over de verdeling van het huis, de inboedel en spaargeld. Daarnaast is pensioen een belangrijk onderwerp om samen bij stil te staan. Hieronder leest u waar u op moet letten.

Verdeling van het ouderdomspensioen

Verdeling van het ouderdomspensioen

Bouwen u en/of uw partner pensioen op? Dan moet u het ouderdomspensioen verdelen als u uit elkaar gaat. Elke ex-partner heeft recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dat heet verevening en is wettelijk zo geregeld. Wilt u dat het pensioen straks automatisch wordt uitgekeerd aan uw partner?

Vul dan binnen twee jaar na de scheiding het mededelingsformulier in en stuur het op naar uw pensioenuitvoerder. Het formulier vindt u hier.

Goed om te weten:

  • Als u alleen samenwoonde met uw ex-partner, heeft u niet automatisch recht op een deel van het ouderdomspensioen. Hierover moet u zelf afspraken maken. Vraag uw pensioenuitvoerder om meer informatie.

  • Overlijdt uw ex-partner? Dan wordt het deel van uw pensioen dat eigenlijk voor uw ex-partner was, uitgekeerd aan uzelf.

Recht op partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen, is er ook vaak partnerpensioen opgebouwd. Als u overlijdt, gaat het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd, helemaal naar uw ex-partner. En andersom. Hij of zij moet meestal wel aangemeld zijn als partner bij de pensioenuitvoerder. Uw ex-partner kan ook besluiten om afstand te doen van zijn of haar deel van het partnerpensioen. Dat moet u dan wel doorgeven aan uw pensioenuitvoerder.

Let op: krijgt u een nieuwe partner? Dan kan het partnerpensioen voor die partner lager zijn dan u verwacht, omdat een deel van het partnerpensioen dus naar uw ex-partner gaat.

Andere afspraken maken

Tijdens of vlak na de scheiding kunt u met uw ex-partner andere afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Dit geldt zowel voor het ouderdomspensioen als voor het partnerpensioen. Deze afspraken legt u vast in een scheidingsconvenant. Ook moet u die afspraken binnen twee jaar na de scheiding doorgeven aan uw pensioenuitvoerder. Wilt u meer weten over afspraken maken en verevening bij scheiden? Bekijk dan deze animatie.

Uit elkaar gaan en AOW

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Dit recht op een AOW-uitkering is persoonlijk en hoeft u nooit te verdelen als u uit elkaar gaat. Gaat u uit elkaar terwijl u al AOW ontvangt? Dan krijg u als alleenstaande een hogere AOW-uitkering. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de SVB.

Wilt u meer weten over de gevolgen van uit elkaar gaan? En wat u hier precies voor moet regelen? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder(s).