Verpleeghuis

U hoopt natuurlijk dat het niet nodig is, maar het kan gebeuren dat u of uw partner naar een verpleeghuis moet verhuizen. Zo’n gebeurtenis kan invloed hebben op de hoogte van uw AOW-uitkering. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Bent u gehuwd of geregistreerd partner?

En woont u of uw partner voor langere tijd in een verpleeghuis of een instelling voor beschermd wonen? Dan blijft uw AOW-uitkering 50% van het minimumloon. Dit noemen we een ‘gehuwdenpensioen’. U en uw partner kunnen wel kiezen voor een hogere AOW: 70% van het minimumloon. Dit noemen we een ‘ongehuwdenpensioen’. Let op: de keuze maken voor een ongehuwdenpensioen lijkt voordelig, omdat u en uw partner een hogere AOW krijgen. Toch is kiezen voor het ongehuwdenpensioen in de meeste gevallen financieel niet aantrekkelijk. Dat komt bijvoorbeeld doordat u dan meestal meer belasting gaat betalen of minder zorg- of huurtoeslag krijgt. Ook kan de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) flink hoger worden.

Heeft u een partner maar bent u niet gehuwd?

En woont u of uw partner in een verpleeghuis of een instelling voor beschermd wonen? U ontvangt dan voortaan niet meer een gehuwdenpensioen, maar een ongehuwdenpensioen. U kunt er wel voor kiezen om het gehuwdenpensioen te blijven ontvangen. Daarvoor zijn wel voorwaarden. Kijk hiervoor op de website van de SVB.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Op de website van de SVB vindt u uitgebreide informatie over de gevolgen van wonen in een verpleeghuis. Ook leest u bij welke organisaties u terecht kunt om uw keuze voor een gehuwden- of ongehuwdenpensioen te regelen.