Disclaimer

 1. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de Stichting Pensioenregister streeft naar het geven van correcte en actuele informatie.
 2. Op het moment dat u inlogt met uw DigiD, verzamelt de Stichting Pensioenregister aan de hand van uw burgerservicenummer (BSN) de bij de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders opgehaalde pensioengegevens.
 3. Gezamenlijk zorgen wij dat deze zo juist en volledig mogelijk worden getoond. Wij raden u aan deze gegevens te controleren aan de hand van laatst verstrekte papieren overzicht(en) of bij de Sociale Verzekeringsbank en/of betreffende pensioenuitvoerder(s).
 4. De informatie op de website is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van de informatie die u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank en/of uw pensioenuitvoerder(s).
 5. De op Mijnpensioenoverzicht.nl getoonde bedragen geven een indicatie van uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst. Aan de getoonde bedragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 6. De Stichting Pensioenregister is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit omstandigheden die niet aan de Stichting toerekenbaar is. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn onder meer de volgende gevallen:
  1. schade op grond van het handelen op basis van de getoonde bedragen zonder advies in te winnen;
  2. schade door buitengebruikstelling of storingen in onder meer Mijnpensioenoverzicht.nl, internet of telecommunicatienetwerken;
  3. schade als gevolg van het niet naleven van uw eigen verplichtingen, waaronder het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden.
 7. Op de website staan verwijzingen naar websites van derden. Stichting Pensioenregister is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Voor de volledige bepalingen t.a.v. privacy, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom verwijzen we u naar de Gebruiksvoorwaarden van Mijnpensioenoverzicht.nl.