Veelgestelde vragen

 • Is de vooruitblik een gevolg van het pensioenakkoord?

  Nee, dit staat los van het pensioenakkoord. Het tonen van de vooruitblik is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever, inclusief AOW. U ziet wat er gebeurt met uw pensioen als het mee- of tegenzit met de economie, en als de prijzen stijgen of dalen.

  In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. Een nieuwe regeling wordt nog uitgewerkt en gaat pas over enkele jaren in.

 • Ik zie in de vooruitblik nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?

  Nee, de regeling is niet aangepast. Op basis van de huidige regeling en veel verschillende berekeningen, hebben we uw pensioen ingeschat. Dat ziet u terug in deze drie mogelijke uitkomsten. Ook zijn die bedragen aangepast voor inflatie. U ziet niet wat u letterlijk ontvangt, maar een inschatting van wat uw pensioen straks waard is.

 • Waarom zie ik drie bedragen en hoe zijn deze berekend?

  We weten niet hoe het in de toekomst met de economie gaat. De rente kan stijgen of dalen. Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Dat heeft invloed op uw pensioenopbouw. Ook kunnen prijzen stijgen of dalen. Op basis van veel verschillende berekeningen hebben we uw pensioen ingeschat.

  Het bedrag bij de bovenste pijl in het midden is het verwachte eindresultaat. In praktijk zal uw pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en de rechterkant uitkomen. Wat uw pensioen uiteindelijk wordt, hangt af van hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het heel slecht met de economie of stijgen de prijzen juist fors? Dan kan uw pensioen uitkomen op het linker bedrag. En als het juist beter gaat met de economie, dan kan uw pensioen uitkomen op het rechter bedrag. Er is een hele kleine kans dat uw pensioen nog iets lager of hoger uitkomt dan de bedragen die u hier ziet. Hierover leest u meer bij de andere veelgestelde vragen.

  Let op: We hebben in het plaatje (vooruitblik) geen rekening gehouden met veranderingen in uw privésituatie. Denk hierbij aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Dit kan ook van invloed zijn op uw pensioenopbouw.

 • Wat kan ik met deze bedragen doen?

  Deze bedragen laten zien dat de hoogte van uw pensioen niet zeker is. Het kan meevallen of tegenvallen. Het is een inschatting van uw pensioen op basis van de huidige economische situatie. Die kan veranderen. Daarom is het verstandig om één keer per jaar naar deze bedragen te kijken. En te bedenken of u hiervan kunt rondkomen als u met pensioen bent.

 • Wanneer zit het voor een pensioenfonds of verzekeraar mee of tegen?

  Pensioenuitvoerders werken aan een zo goed mogelijk pensioen voor u. Zij zijn daarbij voor een deel afhankelijk van economische ontwikkelingen. Hoe het met de economie gaat is onzeker. Daarom kijken zij naar alle economische situaties die zich in de toekomst voor kunnen doen. Het zit mee als beleggingen meer opleveren dan verwacht, prijzen niet (fors) stijgen of wanneer de rente hoger is dan verwacht (rechterpijl). En het zit tegen als beleggingen minder opleveren, prijzen (fors) stijgen of de rente lager is (linkerpijl).

 • Waarom is het verwachte eindresultaat in het plaatje niet hetzelfde als het bedrag op de pagina ’mijn pensioen straks’?

  Het bedrag op de pagina ‘mijn pensioen straks’ houdt geen rekening met mogelijke prijsstijgingen (inflatie). Stel dat u over tien jaar 100 euro krijgt en dat alles de komende jaren duurder wordt. Dan kunt u over tien jaar met die 100 euro minder kopen dan nu.

  De drie bedragen in het plaatje houden wel rekening met deze prijsstijgingen. Zo kunt u ze goed vergelijken met uw huidige netto inkomen. En daardoor beter inschatten of uw pensioenbedrag voldoende zal zijn om van te leven.

 • Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

  Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2000 mogelijke ‘toekomsten’. In praktijk zal uw pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en de rechterkant uitkomen. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan.

 • Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?

  De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen pensioen als het mee- of tegenzit. Als u meer informatie wilt over uw nabestaandenpensioen, kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds of verzekeraar.

 • Wanneer weet ik zeker welk bedrag ik krijg?

  Pas als u uw pensioen aanvraagt, weet u redelijk zeker welk bedrag u gaat krijgen. Tot die tijd kan de hoogte van het pensioen nog veranderen. De kans is heel klein dat de bedragen sterk zullen veranderen, kort voor uw pensioen ingaat. Verder kunnen de bedragen iets afwijken van het pensioen dat u straks ontvangt, omdat het schattingen zijn. Nadat uw pensioen is ingegaan, kan de hoogte hiervan soms nog wijzigen, als er indexatie of verlaging van de pensioenen plaatsvindt.

 • Wat betekent het voor de bedragen als ik stop met werken, minder ga werken of ga scheiden?
  1. Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen ziet u onderaan het pensioen dat u tot die tijd heeft opgebouwd.
  2. Als u minder gaat werken, bouwt u vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager.
  3. Als u gaat scheiden heeft uw partner in de meeste gevallen recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Maar u kunt ook een andere verdeling afspreken. Bekijk voor meer informatie onze animatie.
 • Ik heb recht op een tijdelijk pensioen. Waarom staat dat niet in het plaatje met de pijlen?

  Op mijnpensioenoverzicht.nl is het tijdelijke pensioen omgerekend naar een pensioen dat tegelijk ingaat met uw AOW. Op het pensioenoverzicht van uw pensioenuitvoerder wordt het AOW niet meegenomen, die gaat alleen uit van de pensioendatum. Daar is het tijdelijke pensioen dus omgerekend naar een pensioen dat tegelijk ingaat met de rest van uw pensioen. Het tijdelijke pensioen is echter niet weg en is nog steeds een tijdelijk pensioen.

 • De drie bedragen in het plaatje met de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu ontvang. Hoe kan dat?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het pensioen dat u over 10 jaar kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Bij de berekening van de bedragen houden we ook rekening met de prijsstijgingen. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u met uw pensioen minder kopen.

  Als het bedrag in het midden lager is dan u nu ontvangt, dan wordt verwacht dat de prijzen gaan stijgen. Daardoor daalt de waarde van uw pensioen. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde geld.

  U weet hoeveel u met uw pensioen op dit moment kunt kopen. U kunt zich met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.

 • Wat zie ik volgend jaar op het overzicht? Weer 10 jaar vooruit?

  Ja, u ziet ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar. Ja, u ziet ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar. We kunnen deze berekeningen maken tot u 95 jaar wordt.

 • Wat wordt er bedoeld met een (heel) klein pensioen?

  De pensioenwet gaat uit van twee soorten kleine pensioenen:

  1. Hele kleine pensioenen (tot maximaal € 2 per jaar)
  2. Kleine pensioenen (van € 2 tot € 503,24 per jaar)
 • Wat zijn de nieuwe regels voor (heel) kleine pensioenen?

  Per 1 januari 2019 zijn nieuwe regels van kracht voor kleine pensioenen. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U heeft/had een of meerdere heel kleine pensioenen (van € 2 of minder bruto per jaar). Dit is in veel gevallen per 1 januari 2019 komen te vervallen. Dat mogen pensioenuitvoerders doen op basis van de nieuwe regels. Er zijn pensioenuitvoerders die dit (nog) niet hebben laten vervallen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van uw heel kleine pensioen.
  2. U heeft/had een of meerdere kleine pensioenen (meer dan € 2 en minder dan € 503,24 bruto per jaar). Dit pensioen wordt niet meer afgekocht maar kan worden samengevoegd bij uw huidige pensioenuitvoerder. Kiest uw pensioenuitvoerder hier niet voor, dan blijven deze pensioenen staan waar ze staan (de pensioenuitvoerder van uw kleine pensioen).
 • Wat gebeurt er met mijn kleine pensioen als ik nu geen pensioen opbouw?

  Als u (tijdelijk) geen werkgever heeft of geen pensioen opbouwt (bv. door werkloosheid, vertrek naar het buitenland of eigen bedrijf) dan blijft het kleine pensioen (meer dan € 2 bruto per jaar en minder dan € 503,24 bruto per jaar) staan waar het staat. Na 5 jaar mag de pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld het pensioenfonds of de verzekeraar) het kleine pensioen alsnog afkopen. Daarmee moet u wel instemmen. Zo niet, dan blijft het kleine pensioen staan waar het staat.

 • Meer weten over (heel) kleine pensioenen?

  Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid of de brochure 'Nieuwe regels voor kleine pensioenen' van de Rijksoverheid.

  Mist u in uw overzicht een pensioen of heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen heeft opgebouwd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de lijst met contactgegevens van de pensioenuitvoerders.

  Let op: Als u in het verleden de waarde van uw pensioen heeft overgedragen naar uw volgende pensioenuitvoerder (waardeoverdracht) of uw pensioen heeft afgekocht, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder.

 • Wat is Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)?
  • Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) is een informatieve website die een eerste overzicht biedt van uw AOW en uw pensioen via de werkgever(s).
  • Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister (SPR) is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.
  • De website Mijnpensioenoverzicht.nl werd in 2011 door de pensioensector gelanceerd om mensen beter inzicht te geven in hun pensioen.
  • De site heeft een wettelijke grondslag. De overheid heeft enkele jaren geleden de pensioensector verplicht om burgers vanaf januari 2011 een overzicht te bieden van al hun pensioenaanspraken.
 • Welke informatie vind ik op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)?
  • Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) kunt u zien als de start voor overzicht en inzicht in uw pensioen. U vindt informatie over de AOW en uw pensioen via al uw werkgevers (oud en nieuw).
  • U vindt antwoord op vragen als:
   • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
   • Wat is mijn te bereiken AOW en pensioen?
   • Wat ontvangen mijn nabestaanden als ik overlijd?
   • Welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen?
  • Ging u op of na 1 januari 2018 met pensioen? Dan ziet u op Mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen en AOW u ontvangt. Ging u eerder met pensioen? Mogelijk kunt u ook uw pensioenuitkering en AOW zien op Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat is afhankelijk van de gegevens die uw pensioenuitvoerder aan ons doorgeeft.
  • Daarnaast wijst Mijnpensioenoverzicht.nl de weg naar de pensioenuitvoerders voor meer inzicht en actie (bijv. voor het wijzigen van uw gegevens in het kader van een verandering in uw privé- of werksituatie).
  • Let op! ANW, ANW-hiaat of ANW vervangende regelingen worden niet op Mijnpensioenoverzicht.nl getoond.
 • Wat is een pensioenuitvoerder?

  Een pensioenuitvoerder is een pensioenfonds, een pensioenverzekeraar of een premie-pensioeninstelling (PPI).

 • Welke informatie vind ik niet op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)?
  • Wat u zelf als aanvullend pensioen heeft geregeld (bv. lijfrentes of banksparen) ziet u niet op Mijnpensioenoverzicht.nl. Het Pensioenregister heeft geen toegang tot die informatie. Dit gaat in de toekomst wel veranderen.
  • ANW, ANW-hiaat of ANW vervangende regelingen worden niet op Mijnpensioenoverzicht.nl getoond. Of u deze uitkering ontvangt, hangt af van persoonlijke factoren. Net als de hoogte van de uitkering. Denk bijvoorbeeld aan uw leeftijd, maar ook of u:
   • een kind heeft;
   • arbeidsongeschikt bent;
   • andere inkomsten heeft.
   Dit soort gegevens zijn niet bij ons bekend.
  • Als u in het verleden de waarde van uw pensioen heeft overgedragen naar uw volgende pensioenuitvoerder (waardeoverdracht) of uw pensioen heeft afgekocht, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder. U ziet deze pensioenuitvoerder dan ook niet meer terug in uw overzicht.
  • Mijnpensioenoverzicht.nl is geen pensioenplanner. Veel pensioenuitvoerders bieden wel via hun ‘Mijn omgeving’ de mogelijkheid om met een planner te werken. Neem hiervoor contact op met uw pensioenuitvoerder(s). Daarnaast zijn er online verschillende pensioenplanners te vinden.
  • Mijnpensioenoverzicht.nl biedt ook geen algemene pensioeninformatie en advies. Daarvoor kunt terecht bij uw pensioenuitvoerder(s) of bijvoorbeeld een financieel adviseur.
 • Voor wie is Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Elke burger met een Nederlands BSN en een DigiD heeft toegang tot zijn/haar pensioen- en AOW gegevens.

 • Wat kost toegang tot Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De website is onbeperkt kosteloos 24 uur per dag te raadplegen.

 • Heb ik een pensioentekort?

  Om te weten of u een pensioentekort heeft, moet u eerst weten hoeveel pensioen u nodig heeft. Dat hangt af van uw uitgaven en ook van uw toekomstplannen. Als u vast kunt stellen hoe hoog uw maandelijkse uitgaven zijn, weet u ook hoeveel pensioen u nodig heeft. Vervolgens kunt u nagaan of uw opgebouwde pensioen plus uw AOW voldoende zijn om van rond te komen.

  Meer informatie over de oorzaken van een mogelijk pensioentekort en eventuele oplossingen vindt u online of via uw pensioenuitvoerder(s).

 • Ik mis pensioenbedragen, wat moet ik doen?

  Mist u in uw overzicht een pensioen? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen heeft opgebouwd. De contactgegevens van de pensioenuitvoerders vindt u in de lijst van alle pensioenuitvoerders.

  Let op: Als u in het verleden de waarde van uw pensioen heeft overgedragen naar uw volgende pensioenuitvoerder (waardeoverdracht) of uw pensioen heeft afgekocht, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder.

 • Waar kan ik achterhalen of ik nog ergens een pensioen heb?
  • Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd, neemt u dan contact op met de servicedesk van Mijnpensioenoverzicht.nl.
  • U kunt onze Servicedesk bereiken via telefoonnummer 020-7512870, via het e-mailadres info@mijnpensioenoverzicht.nl of via het postadres: Vergeten Pensioenen, Verrijn Stuartlaan 1F, 2288 EK Rijswijk.
 • Welke informatie is er nodig om te achterhalen of ik nog ergens pensioen heb staan?
  • U kunt zich vast voorbereiden op uw gesprek met onze Servicedesk door informatie te verzamelen over de namen van de werkgevers waar u heeft gewerkt, in welk jaar u daar begon te werken en wanneer u daar stopte en hoe oud u toen zelf was.
  • Waar u rekening mee moet houden is dat de kans bestaat dat u vroeger niet bij iedere werkgever pensioen heeft opgebouwd. De regels waren vroeger anders, mensen begonnen eerder met werken (bv. al vanaf hun 15e jaar) en gingen dan pas opbouwen vanaf hun 25ste (bij zware beroepen soms een paar jaar eerder), vrouwen bouwden vaak geen pensioen op en ook parttime werkenden vaak niet.

  Let op: Als u in het verleden de waarde van uw pensioen heeft overgedragen naar uw volgende pensioenuitvoerder (waardeoverdracht) of uw pensioen heeft afgekocht, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder.

 • Mijn pensioenbedragen zijn niet juist, wat moet ik doen?

  Als u van mening bent dat de getoonde bedragen op deze website niet juist zijn, neem dan contact op met de betreffende pensioenuitvoerder(s). De contactgegevens vindt u na inloggen via het tabblad ‘Mijn pensioenuitvoerders’.

 • Worden alle pensioenen getoond?

  De kwaliteit en volledigheid van de getoonde gegevens op deze website is de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerders. Er bestaan situaties waarin het tonen van gegevens onmogelijk is. Zo zijn er Nederlanders die in het buitenland verblijven en niet in het bezit zijn van een DigiD en daarom geen toegang tot de website hebben. Ook kan het in een enkel geval zijn dat oude pensioenen ontbreken.

  Als u het gevoel heeft dat er pensioenen ontbreken, neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder(s). U vindt een complete lijst met contactgegevens op deze website. Als u er zelf niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de servicedesk van Mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Waar vind ik de gegevens over mijn partnerpensioen?

  Heeft u partnerpensioen, dan ziet u dit via het tabblad Als mijn situatie verandert, onder de kop ‘Als ik overlijd’.

 • Bouw ik pensioen op als zzp’er of ondernemer?

  De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. Naast het AOW-pensioen moet u als zelfstandig ondernemer zelf uw aanvullende pensioen regelen. Voor sommige bedrijfstakken en beroepen bestaat een verplichtgestelde pensioenregeling die ook voor zelfstandig ondernemers geldt. Is dit niet het geval, dan kunt u zelf een voorziening treffen. Daarvoor zijn verschillende oplossingen.

  Meer informatie over hoe u pensioen kunt opbouwen als zelfstandig ondernemer vindt u online. Bijvoorbeeld op de website van een financiële dienstverlener.

  Meer informatie over het AOW-pensioen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u op SVB.nl.

 • Blijven mijn pensioenbedragen hetzelfde als mijn salaris verandert?

  Het pensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioendatum in dienst blijft, wijzigt als uw salaris verandert. Als u meer gaat verdienen, wordt het te bereiken pensioen hoger. Als u minder gaat verdienen wordt het te bereiken pensioen lager. Het pensioen dat u al opgebouwd heeft verandert meestal niet door een salariswijziging. Het wordt daardoor in elk geval niet lager.

 • Blijven de pensioenbedragen gelijk?

  De pensioenbedragen op het overzicht kunnen veranderen. Dat kan bijvoorbeeld doordat uw salaris wijzigt. De bedragen kunnen ook veranderen doordat het pensioen meestijgt met de stijging van de prijzen. Dan krijgt u een toeslag op uw pensioen. Toeslagen worden meestal alleen verleend als er voldoende geld beschikbaar is. Van uw pensioenuitvoerder(s) ontvangt u jaarlijks informatie over het al dan niet verlenen van een toeslag.

 • Kan mijn pensioen ook lager worden?

  Het pensioen dat u op uw pensioendatum kunt bereiken kan lager worden als uw salaris lager wordt of als de pensioenregeling wijzigt. Als uw pensioenfonds door de financiële crisis financieel in de problemen komt, kan in het uiterste geval uw opgebouwde pensioen worden verlaagd.

  Daarnaast is het binnen veel pensioenregelingen mogelijk om uw pensioen op verschillende manieren te laten uitkeren. Door eerder of later te stoppen met werken beïnvloedt u de hoogte van uw pensioen. Laat u door uw pensioenuitvoerder(s) tijdig goed informeren over de pensioenkeuzes die u heeft.

  Via het tabblad ‘Wat als mijn situatie verandert’ ziet u welke wijzigingen in uw privé- of werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw pensioen.

 • Wat betekent 'te bereiken pensioen'?

  Uw te bereiken pensioen is het pensioen dat u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Het uitgangspunt is hierbij dat u tot aan uw pensioendatum pensioen op blijft bouwen. Uw te bereiken pensioen wordt berekend op basis van uw huidige salarisgegevens, uw huidige pensioenregeling(en) en de huidige wetgeving.

 • Hoe wordt het bedrag van het indicatief pensioen dat ik op Mijnpensioenoverzicht.nl zie berekend?
  • Bij een indicatief pensioen bouwt u een pensioenkapitaal op waarmee u een uitkering koopt zodra u met pensioen gaat.
  • De gegevens over uw indicatief pensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl ontvangen wij van uw pensioenuitvoerder. Het zijn dezelfde gegevens als die u ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht.
  • Het bedrag van het indicatief pensioen dat u op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet wordt door uw pensioenuitvoerder berekend op basis van de rentetarieven die gelden op de ‘peildatum’. De Pensioenfederatie bepaalt met welk rentepercentage de pensioenuitvoerders het indicatief pensioen moeten berekenen.
  • De peildatum is de peildatum die ook op uw Uniform Pensioenoverzicht is gebruikt. Deze peildatum vindt u bij ‘stand per’ in het overzicht met uw pensioenuitvoerders en de bruto pensioenbedragen.
  • De rentetarieven bewegen mee met de zogeheten ‘marktrente’. Ook is niet zeker hoe hoog het pensioenkapitaal is op uw pensioendatum. Hierdoor verandert de pensioenindicatie regelmatig.
  • Is de peildatum die u ziet op Mijnpensioenoverzicht.nl al van een tijd geleden en wilt u een actuele indicatie van uw pensioen? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder of zoek de informatie op via de Mijnomgeving van uw pensioenuitvoerder.
 • Wanneer gaat mijn pensioen in?

  De exacte ingangsdatum van uw pensioen staat op het pensioenoverzicht dat u van uw pensioenuitvoerder ontvangt. In veel pensioenregelingen heeft u de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan of uit te stellen. Als u uw pensioen eerder in laat gaan wordt het pensioen lager, bij uitstel wordt het pensioen hoger. Lees hierover meer via het tabblad ‘Wat als mijn situatie verandert’ en kies dan voor ‘Eerder stoppen met werken of langer doorwerken’.

 • Moet ik zelf mijn pensioen aanvragen?

  Meestal ontvangt u enkele maanden voor uw pensioendatum een aanvraagformulier van uw pensioenuitvoerder. Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen? Vraag dit dan aan bij uw pensioenuitvoerder(s).

 • Kan ik mijn pensioen ook in het buitenland krijgen?

  Ja, u kunt uw pensioen meestal ook in het buitenland krijgen. Raadpleeg daarvoor uw pensioenuitvoerder(s). Ook kunt u in het buitenland uw AOW-pensioen krijgen. Voor meer informatie over uw AOW in het buitenland kunt u de website van de Sociale Verzekeringsbank raadplegen.

 • Wilt u meer weten over de mogelijkheid tot pensioenwaardeoverdracht?
 • Hoe actueel zijn de gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)?
  • Op de website ziet u de bedragen zoals ze door de pensioenuitvoerder(s) worden aangeleverd. De actualiteit daarvan is de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerders In de overzichten ziet u aan de datum achter ‘stand per’ op welk moment deze gegevens zijn opgesteld.
  • De informatie die MPO geeft over de bruto en netto bedragen aan AOW komt overeen met dat wat u ziet op 'Mijn SVB'. Deze gegevens worden dagelijks geactualiseerd.
  • De pensioenuitvoerders zijn verplicht om de gegevens minimaal 3x per jaar te actualiseren. Sommige pensioenuitvoerders actualiseren hun gegevens vaker, maar dit geldt niet voor alle pensioenuitvoerders.
  • Doordat er de laatste tijd zoveel is veranderd op het gebied van wet- en regelgeving, kan het zijn dat nog niet alle wijzigingen zijn doorgevoerd en zichtbaar zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl
  • Niet alleen de pensioenuitvoerders zijn verantwoordelijk voor de actualiteit van gegevens. Ook sociale partners, werkgevers en u als werknemer zelf spelen daarin een belangrijke rol:
   • De pensioenregelingen moeten bij wetswijzigingen op tijd worden aangepast, hierin spelen sociale partners een belangrijke rol.
   • Als er gegevens van werknemers wijzigen, moet dat op tijd door werkgevers worden doorgegeven.
   • Als er iets verandert in uw privé- of werksituatie (bv. scheiding of ontslag), is het belangrijk dat u dat zelf ook op tijd doorgeeft aan uw pensioenuitvoerder(s).
 • Kunnen pensioenuitvoerders niet vaker de gegevens actualiseren?
  • De pensioenuitvoerders zijn verplicht om de gegevens minimaal 3x per jaar te actualiseren. Sommige pensioenuitvoerders actualiseren hun gegevens vaker, maar dit geldt niet voor alle pensioenuitvoerders.
  • In het kader van de nieuwe wet Pensioencommunicatie zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het actualiseren van de gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl:
   • Naast de eis dat de gegevens minstens 3x per jaar worden geactualiseerd is er afgesproken dat per 1 januari 2016 pensioenuitvoerders uiterlijk vier maanden na het verwerken van een zgn. ‘collectieve wijziging’ in de regeling de gegevens actualiseren.
   • Uitzondering hierop is als er sprake is van het verlagen van pensioenen: dan moeten de wijzigingen binnen vier maanden nadat de verlaging is ingegaan te zien zijn.
   • Met ingang van 1 juli 2017 geldt dat ook individuele wijzigingen (dus wijzigingen in uw persoonlijke situatie) vier maanden na verwerking door de pensioenuitvoerder(s) op Mijnpensioenoverzicht.nl te zien moeten zijn.
 • Hoe betrouwbaar zijn de gegevens die ik op Mijnpensioenoverzicht.nl zie?
  • De informatie die MPO geeft over de bruto bedragen aan opgebouwd pensioen via werkgevers komt overeen met de informatie op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze informatie is feitelijk juist (uitzonderingen daargelaten).
  • De bruto bedragen van het ‘te bereiken pensioen' via werkgevers komen ook overeen ook met de bruto bedragen die u ziet op het UPO. Deze bedragen zijn echter berekend op basis van de gegevens die bij de pensioenuitvoerder(s) over u bekend zijn op de vermelde peildatum van de gegevens (stand per) én op basis van de regelgeving van dat moment.
  • Deze bruto bedragen kunt u dus niet als 'feitelijk' en ‘definitief’ zien. Ze zijn ‘indicatief’, want er kan nog van alles veranderen. Het kan ook zo zijn dat bepaalde informatie nog niet is meegenomen in de laatste berekeningen.
  • Zowel in het UPO als op Mijnpensioenoverzicht.nl wordt gewezen op het feit dat deze cijfers niet definitief zijn en nog kunnen veranderen (zie uw UPO, de gebruiksvoorwaarden op de website en de meldingen op MPO).
  • Op Mijnpensioenoverzicht.nl presenteren we ook afgeronde netto bedragen als indicatie van het te bereiken pensioen per maand. Deze bedragen zijn schattingen en niet feitelijk. Ook dit geven we aan.
  • De bruto en netto bedragen van ‘uw te bereiken pensioen’ die u op dit moment op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet staan kunnen afwijken van de bedragen die u straks gaat ontvangen als u stopt met werken.
 • Hoe worden de netto bedragen per maand berekend?
  • Mijnpensioenoverzicht.nl telt eerst alle bruto pensioenbedragen per jaar (AOW en werkgeverspensioen) bij elkaar op. U ziet dus alleen netto bedragen voor totaalbedragen en niet voor iedere pensioenuitvoerder apart.
  • Vervolgens wordt er op basis van de tabellen voor inkomstenbelasting op het totaal aan bruto pensioenbedragen een berekening uitgevoerd.
  • Er wordt algemene heffingskorting in de berekening toegepast.
  • Er wordt daarbij rekening gehouden met de wettelijke AOW leeftijd.
  • De inhouding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet wordt berekend.
  • Hieruit volgt een netto bedrag per jaar dat vervolgens door 12 wordt gedeeld met als resultaat een netto bedrag per maand.
  • Er is geen rekening gehouden met aftrekposten, toeslagen of inkomsten die u ontvangt naast uw pensioen.
  • Er is ook geen rekening gehouden met de nominale premie Zorgverzekeringswet en uw eventuele premie voor de aanvullende verzekering die u aan uw zorgverzekeraar moet betalen. Deze kosten moet u dus nog aftrekken van het netto pensioenbedrag dat u ziet staan.
 • Er wordt bij mij een pensioen van € 0 aangegeven, hoe kan dat?

  Ondanks dat er € 0 staat weergegeven, kan het zijn dat u wel pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Echter is het pensioenbedrag (nog) te laag. Alle pensioenbedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl onder de € 1 worden naar beneden afgerond op € 0.

 • Waar moet ik op letten als ik via Mijnpensioenoverzicht.nl mijn pensioengegevens bekijk?
  • Het kan zijn dat op Mijnpensioenoverzicht.nl niet de meest actuele gegevens worden gepresenteerd. Let u op de datum die staat vermeld bij ‘stand per’. Deze datum geeft aan wanneer de pensioenuitvoerder uw pensioengegevens heeft berekend.
  • Houd er rekening mee dat Mijnpensioenoverzicht.nl een startpunt is voor overzicht en inzicht in uw pensioen. Het is goed om jaarlijks te bekijken hoe u er globaal voor staat.
  • Staat u voor een belangrijke financiële beslissing, neem dan altijd contact op met uw pensioenuitvoerder(s) voor de laatste stand van zaken.
  • Verandert er iets in uw privé- of werksituatie (bv. trouwen, ontslag, scheiding), dan is dit vaak van invloed op uw pensioen. Neem dan ook contact op met uw pensioenuitvoerder(s).
 • Waarom zie ik verschillende ingangsdata voor mijn AOW en pensioen(en)?
  • De AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd verschillen van elkaar en kunnen op verschillende momenten ingaan.
  • U ontvangt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt. Deze hangt af van uw geboortedatum. In uw pensioenoverzicht ziet u uw AOW-leeftijd staan. Tot en met 2024 is de wettelijke AOW-leeftijd maximaal 67 jaar. Op www.svb.nl/aowleeftijd kunt berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord is.
  • Per pensioenregeling kan de pensioenleeftijd, en dus de ingangsdatum, iets verschillen. De fiscale pensioenrichtleeftijd is vanaf 2018 verhoogd naar 68 jaar. Maar de pensioenuitvoerder bepaalt nog altijd zelf de pensioenleeftijd.
 • Is het mogelijk voor gepensioneerden om de pensioenuitkering en AOW te bekijken op Mijnpensioenoverzicht.nl?
  • Ja, dat is mogelijk. Als u op of na 1 januari 2018 met pensioen bent gegaan, kunt u op Mijnpensioenoverzicht.nl uw AOW-pensioen en pensioenuitkering bekijken.
  • Een aantal pensioenuitvoerders toont uw pensioenuitkering ook als u eerder dan 1 januari 2018 met pensioen bent gegaan.
 • Waar kan ik terecht als ik geen informatie over mijn pensioenuitkering en AOW kan zien?
  • Ziet u geen informatie over uw pensioenuitkering en/of AOW-pensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl, dan kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder en/of de SVB.
  • Als u AOW ontvangt, krijgt u van de SVB aan het begin van ieder jaar een overzicht van het AOW-pensioen dat u het komende jaar gaat ontvangen. Dit overzicht is ook te vinden via Mijn SVB.
  • Het overzicht van uw pensioenuitkering(en) ontvangt u via de pensioenuitvoerder(s). Dit zijn pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioen instellingen (PPI).
  • Naast informatie over de pensioenuitkeringen, ontvangt u via uw pensioenuitvoerder(s) informatie over uw opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen en over de toeslagverlening e.d.
 • Blijft mijn AOW-bedrag altijd hetzelfde?
  • Nee, de hoogte van het AOW-pensioen wordt aangepast aan de loonontwikkeling.
  • De hoogte van de AOW verschilt bovendien als u alleen woont of samen met iemand anders.
  • Let er ook op dat uw AOW lager kan worden als u voor uw pensioengerechtigde leeftijd in het buitenland gaat wonen of werken.
  • Meer informatie over de AOW vindt op de AOW-website van de SVB.
 • Waarom wijkt het AOW-bedrag dat ik op Mijnpensioenoverzicht.nl zie af van het bedrag dat op mijn rekening wordt gestort?
  • Het AOW-bedrag dat u op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet, wijkt af van het bedrag dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maandelijks op uw bankrekening bijschrijft.
  • Het AOW-bedrag dat u op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet is uw bruto AOW-bedrag per jaar, inclusief vakantie-uitkering. Dit bedrag is inclusief uw eventuele inkomensondersteuning AOW.
  • Het bedrag dat u iedere maand ontvangt, bestaat uit het AOW-bedrag en de inkomensondersteuning AOW. Een maal per jaar, in de maand mei, betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de vakantie-uitkering.
  • De inkomensondersteuning AOW is een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen.
  • Hoeveel inkomensondersteuning AOW u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u AOW-pensioen heeft opgebouwd.
  • Ieder jaar bouwt u 2% AOW-pensioen op als u verzekerd bent geweest voor de AOW.
  • U kunt maximaal 100% AOW-pensioen opbouwen.
  • Per 1 juli 2020 is de inkomensondersteuning AOW maximaal € 25,23 bruto per maand. Voor meer informatie over de inkomensondersteuning , zie www.svb.nl.
 • Wanneer gaat mijn AOW in?

  De ingangsdatum van uw AOW hangt af van uw geboortedatum. In uw pensioenoverzicht ziet u uw AOW-leeftijd staan. Tot en met 2024 is de wettelijke AOW-leeftijd maximaal 67 jaar. Dat is afgesproken in het Pensioenakkoord. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet precies bekend. U kunt op de website van SVB berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord is.

 • Verhoging AOW-leeftijd

  In het Pensioenakkoord dat het kabinet en de sociale partners hebben gesloten, staan voorstellen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Tot en met 2024 staat de AOW-leeftijd vast:

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

  Vanaf 2025 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet precies bekend. U kunt op de website van SVB berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord is.

 • Moet ik mijn AOW zelf aanvragen?

  Als u in Nederland woont, stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u ongeveer vijf maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt een brief hoe u AOW kunt aanvragen. Heeft u vier maanden voor uw pensioengerechtigde leeftijd niets ontvangen, neem dan zelf contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Woont u in het buitenland? Dan moet u de AOW zelf aanvragen. Voor de juiste contactgegevens gaat u naar www.svb.nl.

 • Waarom kan het AOW-pensioen niet op een andere leeftijd worden uitbetaald?
  • De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid.
  • Uw AOW-pensioen wordt vanaf uw AOW-leeftijd uitbetaald. Dit is wettelijk bepaald. U kunt hier niets aan veranderen.
  • De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. De leeftijd waarop u AOW ontvangt is afhankelijk van uw geboortedatum.
  • Check uw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Waarom wordt mijn pensioen lager als ik eerder stop met werken en mijn pensioen eerder uit laat betalen?
  • Wilt u eerder stoppen met werken en wilt u uw pensioen ook eerder laten uitbetalen? Dan kunt u aan uw pensioenuitvoerder vragen of u uw pensioendatum kunt vervroegen.
  • De meeste pensioenuitvoerders bieden deze mogelijkheid. Vraag uw pensioenuitvoerder(s) welke keuzemogelijkheden u heeft.
  • U ontvangt uw pensioen in dit geval waarschijnlijk gedurende een langere tijd. Uw ‘pensioenpot’ wordt daardoor verdeeld over meerdere jaren.
  • In dat geval gaat het jaarlijks bruto pensioenbedrag omlaag en wordt het pensioen dat u maandelijks ontvangt ook lager. Vraag na bij uw pensioenuitvoerder(s) wat dit in uw situatie betekent.
 • Waarom wordt mijn pensioen hoger als ik langer doorwerk en mijn pensioen later laat uitbetalen?
  • Wilt u langer doorwerken en wilt u uw pensioen ook later laten uitbetalen? Dan kunt u aan uw pensioenuitvoerder vragen of u uw pensioendatum kunt ‘uitstellen’. De meeste pensioenuitvoerders bieden deze mogelijkheid. Vraag uw pensioenuitvoerder(s) welke keuzemogelijkheden u heeft.
  • U ontvangt uw pensioen in dit geval waarschijnlijk gedurende een kortere tijd. Uw ‘pensioenpot’ wordt daardoor verdeeld over een minder aantal jaren.
  • In dat geval gaat het jaarlijks bruto pensioenbedrag omhoog en wordt het pensioen dat u maandelijks ontvangt ook hoger. Vraag na bij uw pensioenuitvoerder(s) wat dit in uw situatie betekent.
 • Sommige pensioenbedragen zijn niet verschoven, hoe kan dat?
  • Wilt u uw pensioen op een andere leeftijd laten uitbetalen, maar veranderen uw pensioenleeftijd en het bijbehorende bedrag niet?
  • Dan kan het zijn dat binnen uw pensioenregeling het veranderen van de pensioenleeftijd voor uitbetaling van uw pensioen niet mogelijk is.
  • Neem hierover contact op met uw pensioenuitvoerder(s).
 • Waarom kan ik de pensioenbedragen maar op drie verschillende pensioenleeftijden bekijken?
  • Mijnpensioenoverzicht.nl biedt geen uitgebreide pensioenplanner. Hier is bewust voor gekozen, omdat veel pensioenuitvoerders planners bieden op hun eigen website.
  • Bij eventuele vragen over uw persoonlijke pensioenbedragen kunt u vaak beter direct contact opnemen met uw pensioenuitvoerder(s).
  • Het onderdeel ‘Eerder stoppen of langer doorwerken’ biedt u een eerste inzicht in de gevolgen van uw persoonlijke keuzes.
  • Denkt u serieus na over het wijzigen van de pensioenleeftijd waarop u uw pensioen wilt gaan ontvangen? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder(s).

Neem contact met ons op

Bereikbaar tijdens werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur