Uitleg bruto-netto berekening

Op deze website ziet u bruto en netto bedragen. Hieronder leest u hoe deze bedragen berekend worden.

Bruto bedrag per jaar

Pensioenuitvoerders geven bruto jaarbedragen door aan Mijnpensioenoverzicht.nl. Wij tellen alle bruto jaarbedragen bij elkaar op. Daarna verrekenen we de inkomstenbelasting. Hierbij houden we rekening met de loonheffingskorting. Vóór uw AOW-leeftijd passen we geen loonheffingskorting toe, na uw AOW-leeftijd wel. En we houden rekening met de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Na deze berekening blijft een netto jaarbedrag over.

Netto bedrag per maand

Het netto jaarbedrag delen we door 12 maanden. Dit is uw verwachte pensioen netto per maand. Uw vakantiegeld wordt niet apart getoond. Wij nemen vakantiegeld mee in het maandbedrag. En we houden geen rekening met aftrekposten, toeslagen of inkomsten die u ontvangt naast uw pensioen.

Bedragen wijken af

Mijnpensioenoverzicht.nl geeft u een schatting van uw verwachte pensioen. De bruto-netto berekening wijkt af van het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt van uw pensioenuitvoerder. Dit komt bijvoorbeeld door de belastingkeuzes die u op dat moment maakt.