Factor A

Uw factor A vindt u niet op Mijnpensioenoverzicht.nl. Uw factor A staat op het pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar van uw pensioenuitvoerder krijgt. Hieronder leest u meer informatie.

Uw factor A staat op uw UPO

Uw factor A staat op het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) dat u van uw pensioenuitvoerder krijgt. Om uw UPO te bekijken logt u in op de website van uw pensioenuitvoerder.

Belastingaangifte

Spaart u zelf extra pensioen? Bijvoorbeeld met een lijfrente? Dan moet u het bedrag bij ‘Factor A’ invullen bij uw belastingaangifte. Heeft u meerdere pensioenoverzichten? Dan telt u de bedragen bij ‘Factor A’ bij elkaar op.

Met pensioen? Dan gebruikt u uw jaaropgave

Als u met pensioen bent heeft u geen factor A meer. Voor uw belastingaangifte gebruikt u de jaaropgave die u van uw pensioenuitvoerder(s) krijgt. Om uw jaaropgave te bekijken logt u in op de website van uw pensioenuitvoerder.