Uw pensioen gaat veranderen | Dit zijn de belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord

In dit artikel vindt u informatie over het pensioenakkoord en de belangrijkste afspraken die het kabinet heeft gemaakt met werknemers- en werkgeversorganisaties over pensioenen en AOW.

Een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder, er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en we wisselen vaker van baan of worden ZZP’er. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

De belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord

  • Een aantal afspraken uit het pensioenakkoord zijn:

  • Het pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker.

  • De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog.

  • Er komen betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen.

  • Iedereen krijgt extra keuzemogelijkheden (een bedrag in 1 keer).

  • Er komen betere regels voor nabestaandenpensioen.

  • Zelfstandigen zijn straks verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Wanneer gaan de nieuwe pensioenregels in?

Nu het pensioenakkoord met de concrete plannen er is, moet het kabinet een wetsvoorstel maken om de Pensioenwet aan te passen. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Daarna moeten pensioenuitvoerders hun (administratie)systemen aanpassen om aan de wet te voldoen. Waarschijnlijk gaan de nieuwe regels voor pensioen in vanaf 1 januari 2023. De AOW-leeftijd gaat nu al minder snel omhoog. Hiervoor is in 2020 een wet aangenomen.

Meer weten?

Meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan op de website onsnieuwepensioen.nl. Wilt u weten wat uw AOW leeftijd is? Ga dan naar de website van de Sociale verzekeringsbank. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u het pensioen dat u al opgebouwd heeft en het verwachte pensioenbedrag na pensionering, inclusief de AOW. Log meteen even in.

Houd onze website in de gaten

Wijzigingen in pensioen maken we zichtbaar op MPO. Bij ingang van de nieuwe pensioenregels passen we de informatie op MPO aan in lijn daarmee. Zodat u weet hoe u ervoor staat.