De Wet toekomst pensioenen: hoe zit dat?

Het pensioenakkoord, het nieuwe pensioenstelsel, de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen… Allemaal verschillende termen, die ook met elkaar te maken hebben. In dit artikel leggen we het uit, met in het bijzonder aandacht voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Eerst even een stapje terug. In 2019 hebben het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Dat is vastgelegd in het pensioenakkoord. Wilt u daar meer over lezen? Klik dan hier voor ons artikel over het nieuwe pensioenstelsel.

Dit regelt de Wtp

Om het nieuwe pensioenstelsel in te kunnen voeren, moeten er wetten aangepast worden. Dat wordt geregeld met de Wtp. Zo kunnen de nieuwe regels die bedacht zijn in het pensioenakkoord, ook uitgevoerd worden. De Wtp maakt dus de overstap naar een andere manier van pensioen opbouwen mogelijk.

Wanneer gaat de Wtp in?

Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen het wetsvoorstel van de Wtp ingediend bij de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Het is de bedoeling dat de nieuwe pensioenregels ingaan op 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen 4 jaar de tijd (tot 1 januari 2027) om hun pensioenregelingen aan te passen.

Meer weten?

Kijk dan op de website Ons nieuwe pensioen. Daarnaast kan jouw pensioenuitvoerder straks meer vertellen over wat er precies verandert voor jouw pensioen.