Over Mijnpensioenoverzicht.nl

Hieronder vindt u meer informatie over MijnPensioenoverzicht.nl. Wilt u meer weten? Kijk dan eerst bij veelgestelde vragen of het antwoord daar staat. Heeft u hulp nodig, dan kunt u terecht bij onze servicedesk.

Wat is Mijnpensioenoverzicht.nl

Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u inzicht in het pensioen dat u al opgebouwd heeft en het verwachte pensioenbedrag na pensionering. Inclusief de AOW.

Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl

Naast uw verwachte pensioenbedragen en AOW, vindt u informatie over:

  • De gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen op uw pensioen. Denk aan scheiden of overlijden.
  • Wat er met uw pensioen gebeurt als het beter of slechter gaat met de economie.
  • Het gezamenlijke pensioen van u en uw partner. Ook als een van u komt te overlijden.
  • Handige rekentools om in te schatten wat bepaalde pensioenkeuzes doen met uw pensioen. Bijvoorbeeld eerder stoppen of langer doorwerken.
  • Contactgegevens van al uw pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank.

Van wie is Mijnpensioenoverzicht.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt beheerd door de Stichting Pensioenregister. Deze onafhankelijke stichting heeft als wettelijke taak om de burger inzicht en overzicht te geven in zijn of haar pensioen. Stichting Pensioenregister is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Meer informatie vindt u op www.pensioenregister.nl.

Bij wie kunt u terecht met inhoudelijke pensioenvragen

Heeft u vragen over een specifieke pensioenregeling? Neem dan contact op met uw eigen pensioenuitvoerder(s). De contactgegevens van alle pensioenuitvoerders vindt u hier.