Over Mijnpensioenoverzicht.nl

Hieronder vindt u meer informatie over MijnPensioenoverzicht.nl (MPO). Wilt u meer weten? Kijk dan eerst bij veelgestelde vragen of het antwoord daar staat. Heeft u hulp nodig, dan kunt u terecht bij onze servicedesk.

Wat is MPO

MPO is een informatieve website die u kunt zien als de start voor overzicht en inzicht in uw pensioen. De website is in 2011 opgericht en in 2021 volledig vernieuwd. U vindt op MPO persoonlijke informatie over al uw opgebouwde pensioen. En het pensioen dat u nog verwacht op te bouwen via pensioenuitvoerders. Ook ziet u uw AOW terug.

Wat vindt u op MPO

Naast uw pensioenbedragen en AOW, staat op MPO onder andere informatie over:

  • De gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen op uw pensioen. Denk aan scheiden of overlijden.
  • Wat er met uw pensioen gebeurt als het beter of slechter gaat met de economie.
  • Het gezamenlijke pensioen van u en uw partner. Ook als een van u komt te overlijden.
  • Handige rekentools om in te schatten wat bepaalde pensioenkeuzes doen met uw pensioen. Bijvoorbeeld eerder stoppen of langer doorwerken.
  • Contactgegevens van al uw pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank.

Van wie is MPO

De website MPO wordt beheerd door de Stichting Pensioenregister (SPR). Deze onafhankelijke stichting is in 2008 opgericht en heeft als wettelijke taak om de burger inzicht en overzicht te geven in zijn of haar pensioen. SPR is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Meer informatie vindt u op www.pensioenregister.nl.

Bij wie kunt u terecht met inhoudelijke pensioenvragen

Heeft u vragen over een specifieke pensioenregeling? Neem dan contact op met uw eigen pensioenuitvoerder(s). De contactgegevens van alle pensioenuitvoerders vindt u hier.