Vergeten pensioen

Heeft u lang geleden pensioen opgebouwd? Maar weet u niet meer waar? Soms kunnen wij u helpen, als u eerst zelf een aantal dingen uitzoekt. Hieronder leest u wat u zelf doet.

1. Bent u op zoek naar een pensioen van vóór 1970?

Houd er rekening mee dat de regels toen anders waren. In die tijd bouwden minder mensen dan nu pensioen op. Ook was het vóór 1970 gebruikelijk dat vrouwen pas vanaf 30 jaar pensioen opbouwden en mannen vanaf 25 jaar. En tot 1973 verviel het pensioen vaak bij uitdiensttreding als iemand korter dan vijf jaar in dienst was geweest.

2. Heeft u pensioen afgekocht?

Bedenk of u in het verleden een klein pensioen heeft afgekocht. Is dat zo? Dan heeft u toen geld gekregen. U krijgt dan nu geen pensioen meer.

3. Maak een lijst met al uw werkgevers

Maak een lijst met al uw werkgevers en de periode dat u daar werkzaam was. Kijk ook of u nog oude loonstroken, bankafschriften of jaaropgaves heeft waarop uw salaris van toen staat.

Tip: Bij het UWV kunt u uw arbeidsverleden vanaf 1998 bekijken.

4. Neem contact op met uw werkgevers

Misschien werkte u in het verleden bij een werkgever waar u geen pensioen opgebouwde. Neem contact op met uw oude werkgever(s). Vraag of u pensioen heeft opgebouwd. En bij welke pensioenuitvoerder u pensioen opbouwde.

Tip: Bestaat uw werkgever niet meer? Neem dan contact op met collega’s van toen. Misschien kunnen zij u helpen.

5. Vraag uw pensioenuitvoerders

Neem contact op met de pensioenuitvoerders waar u pensioen heeft staan. Misschien staat het pensioen dat u zoekt bij een van die pensioenuitvoerders. Bijvoorbeeld door waardeoverdracht. Soms gebeurt dat automatisch. Of misschien heeft u er zelf voor gekozen en bent u dat vergeten?

Log in voor een overzicht van uw pensioenuitvoerder(s).

6. Komt u er niet uit?

Neem dan contact op met onze servicedesk. Zorg dat u een lijst heeft met al uw werkgevers en de periode dat u daar werkzaam was. Dan kunnen wij met u meedenken bij welke pensioenuitvoerder u misschien nog pensioen heeft staan. Soms helpt dat u verder.