Met pensioen gaan

Uw pensioenleeftijd komt in zicht. Vaak mag u zelf bepalen wanneer uw pensioen precies ingaat. Voordat het zover is, heeft u meestal nog een aantal keuzes te maken rondom uw pensioen. Daarnaast gaat u binnenkort AOW ontvangen. Hieronder leest u er meer over.

AOW-leeftijd

U ontvangt AOW vanaf uw AOW-leeftijd. Deze datum kunt u niet schuiven en hangt af van uw geboortedatum. In 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. In 2028 EN 2029 is de AOW-leeftijd 67 + 3 maanden. Na 2029 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Bent u geboren na 30 september 1962? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet precies bekend. U kunt op de website van SVB berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd is.

Pensioenkeuzes

Pensioenkeuzes

Voordat u met pensioen gaat, is het goed om na te denken over een aantal keuzes. Een ervan is de startdatum van uw pensioen. Een deel van de mensen gaat met pensioen op hun AOW-leeftijd. De datum waarop u voor het eerst pensioen krijgt via uw pensioenuitvoerder(s), verschilt per pensioenregeling. Wel kunt u er in veel regelingen voor kiezen om bijvoorbeeld je pensioen eerder of later te laten ingaan. Wilt u meer weten over deze en andere keuzes? Bekijk dan de animatie over pensioenkeuzes.

Let op: per pensioenregeling kunnen de keuzes verschillen. Neem daarom contact op met uw pensioenuitvoerder om te horen welke keuzes voor u gelden.

Goed om te weten

  • Als u er voor kiest om eerder of later met pensioen te gaan, heeft dat vaak gevolgen voor uw pensioen. Gaat u eerder met pensioen? Dan krijgt u minder pensioen. Werkt u langer door? Dan krijgt u meestal meer pensioen.

  • Bent u gescheiden of heeft u in het verleden samengewoond? Dan heeft uw ex-partner misschien recht op een deel van uw pensioen. Op de pagina Uit elkaar gaan leest u hier meer over.

  • U betaalt belasting over uw pensioen, dit heet loonheffing. Hierop kunt u loonheffingskorting toepassen. Let op: dit mag maar één uitkeringsinstantie doen. Regelt u dit niet goed, dan kan het zo zijn dat u te weinig belasting betaalt en later moet bijbetalen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wilt u meer weten over (bijna) met pensioen gaan en pensioenkeuzes? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder(s).